Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDSTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND – 1974

Logo Van De Nederlandse Wing Chun FederatieDe Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1974 in ons land invoerde en is daarmee de ‘Oudste Wing Chun Stroming van Nederland’.
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen beoefenen van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en volledige vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het van oorsprong bedoeld is, als een zeer toepasbare en efficiënte gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te onderzoeken, te interpreteren en te gebruiken in training en gevecht. Het praktiseren van het Wing Chun als vecht- of competitie discipline komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie ambieert de beoefenaren de theoretische en bruikbare kant van het Wing Chun, alsmede de bij deze stijl behorende filosofie en de sociale en mentale instelling, aan te leren en de harmonie en eendracht onder alle Wing Chun leden te vergroten.

De Leraren zijn Rijks Gediplomeerd – of in opleiding hiervoor

De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren die rijksgediplomeerd zijn en beschikt daarmee over een Rijkserkenning.
Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu aangewezen als zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren certificaat heeft ontvangen en nog in diens stroming onderwijst.

Erkenning

Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het pertinent niet een slechte school of organisatie te zijn.
Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet toegewezen krijgt en er vervolgens op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te hebben ontvangen.
Er is hier uiteindelijk hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun doet u natuurlijk niet anders.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.